Köpvillkor för Hjärtfabriken Keramik

1. Allmänt
1. Dessa allmänna villkor gäller mellan Hjärtfabriken Keramik, Ingela Åkerlund enskild
firma (org. nr. 700909-7564) och dig som gör en beställning från oss via
https://hjartfabriken.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om
Hjärtfabriken Keramik framgår på webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som
är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss
via webbplatsen. Punkterna som gäller retur och reklamation gäller även om du
handlar i vår fysiska butik.

2. Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under
förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få
beställa hos oss.

3. Vi kommer löpande att uppdatera villkor, bilder och priser vid behov och utan varsel.
De villkor och den information som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid vid
det köpet. De nya gäller från ditt nästa köp, om de uppdaterats.

4. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms.
Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, de anges separat.
Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i
orderbekräftelsen.

5. Hjärtfabriken keramik strävar efter att webbplatsen i största möjliga mån ska
innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att webbplatsen kan
innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg
eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd
produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det
korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

2. Beställning, avtal och leverans
1. För att kunna genomföra ett köp via vår webbshop måste du acceptera våra
köpevillkor.

2. Alla beställningar är välkomna, stora som små. Vi har inget minsta
beställningsvärde.

3. Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit
felaktiga uppgifter.

4. Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i
samband med din beställning.

5. Den förväntade leveranstiden framgår av webbplatsen och kommer att visas för dig
under beställningsprocessen. Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen
vanligen så snart som möjligt och senast inom två veckor från det att Hjärtfabriken
Keramik mottagit den. Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser
från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett
meddelande om detta.

6. Om produkten är slut i lager är det en beställningsvara. Leveranstid uppges i
webbshopen. Om efterfrågan är stor kan leveranstiden komma att förlängas, till
exempel sommartid då vi har vår högsäsong och efterfrågan är stor. Om vi av
någon anledning behöver skjuta fram leveransen eller inte kan genomföra din
beställning så kontaktar vi dig och informerar dig om det.

7. Du väljer själv i webbshopen hur du önskar betala. Villkor för respektive
betalningssätt finns hos leverantörer, till exempel Payson, som hanterar både vår
kort- och fakturabetalning i webbshopen. I vår fysiska butik kan du betala med
swish, kort eller kontant. Skulle något av dessa sätt inte fungera för tillfället anser vi
oss ha rätten att hänvisa till annat betalsätt.

8. Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din
beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut
din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut
personligen med giltig legitimation och ordernummer. Det är viktigt att du själv
uppger rätt namn, som står på din legitimation, så att posten kan lämna ut paketet
till dig.

9. Om ett paket/brev inte hämtas ut i tid och kommer i retur till oss, skickas varorna
inte automatiskt ut till dig igen. Du behöver i så fall göra en helt ny beställning. Du
får i stället en återbetalning på din köpesumma minus 250 kr för att täcka våra
kostnader för expediering, packning, emballage frakt, returfrakt, returbehandling.
Om köpesumman varit lägre än 250 kronor skickas en faktura med 14 dagars kredit
på det överskjutande beloppet. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med
f.n. 50 kr. Vid utebliven betalning efter påminnelse vidtar vi betalningsrättsliga
åtgärder.

3. Produktinformation m.m.
1. Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel
på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt
produktbeskrivningar.

2. Bilder på webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat
marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon
specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti.
Keramiken skiljer också i form och färg utifrån att det är hantverk, och bilder som
visas ska ses som exempel på hur produkten kan se ut. Hjärtfabriken Keramik
ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

3. Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper
kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning.
Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design,
layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras
eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Ingela Åkerlund på
Hjärtfabriken Keramik.

4. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden
1. Hjärtfabriken Keramik kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och
andra erbjudanden för olika produkter. För produkter som omfattas gäller det
förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som
finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet eller så långt lagret räcker.
2. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen
anges annat. Har du till exempel en värdecheck med rabatt, går den inte att
kombinera med ytterligare rabatterat erbjudande.

RETUR – ÅNGERRÄTT
1. När du som privatperson köper produkter från vår webbshop har du rätt att ångra
din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, om varorna är oanvända
och oskadade. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och
tydligt meddelande till Hjärtfabriken Keramik innan Ångerfristen har löpt ut, dvs.
inom 14 dagar från det att du mottagit den beställda produkten. För smidig
hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer,
orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller
flera produkter.

2. När du gör ditt köp via vår webbshop har du rätt att öppna förpackningen och
undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd
med den. Om du hanterat en produkt så att den fått skador eller repor, har
Hjärtfabriken Keramik rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som
Hjärtfabriken Keramik ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens
värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Hantera därför
produkten väldigt varsamt innan du bestämmer dig för om du vill ha den eller
returnera den. Ta inte bort etiketter och behåll originalförpackning.

3. I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller ska det
framgå vid beställning. Detta gäller till exempel vara som tillverkats enligt dina
anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

4. Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar
efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen
ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna
fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten,
betalar kunden själv för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens
skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi
rekommenderar därför att produkten skickas väl emballerad med spårbar
försändelse.

5. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig
gällande de returnerade varorna, bland dem också leveranskostnader (men då
räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt
än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske
utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den
dag då vi tagit emot den returnerade varan. Återbetalning sker via det betalsätt som
du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I
vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

GARANTI & REKLAMATION
1. Vi har ingen garanti på våra produkter, men vill att du som kund ska vara nöjd med
ditt köp. Kontrollera noggrant att det du beställt är helt vid ankomst. Är varan hel så
ska den hålla under lång tid, om det till exempel är keramik. Skulle problem uppstå,
är du välkommen att ta kontakt med oss för att prata om saken. Om det fanns en
skada på produkten eller om produkten var trasig redan vid ankomst ska du
kontakta Hjärtfabriken Keramik så snart som möjligt efter att skadan upptäcktes. Du
har som privatperson reklamationsrätt i 3 år från att du mottog paketet. Reklamation
måste dock göras inom skälig tid, om du gör den inom 2 månader efter att du
upptäckte felet så anses det alltid vara inom skälig tid.

2. Om det finns skador på emballaget vill vi att du anmäler dem direkt till transportören
eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna. Dokumentera
hur paketet skadats innan du öppnar, gärna med foto. Det möjliggör att vi kan
reklamera vidare till leverantören av paketet.

3. Du kan reklamera en felaktig produkt genom att skicka tillbaka den till oss. Du har
ansvaret för produkten fram tills dess att den kommit tillbaka till oss. Vi
rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl
emballerad med spårbar försändelse. Ta dock alltid kontakt med Hjärtfabriken
keramik innan eller samtidigt med information om din retur. Hjärtfabriken keramik
löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. Skulle
så ske av misstag kommer du som kund att faktureras för detta.

4. När Hjärtfabriken Keramik har tagit emot den reklamerade produkten och
konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.
Det innebär att om felet kan avhjälpas så gör vi det, och om vi kan byta ut den
felaktiga produkten mot en ny så gör vid det. Om det inte är möjligt eller om
Hjärtfabriken Keramik annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället
göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive
returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att
produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar
tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
1. Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din
beställning är du välkommen att kontakta oss på telefon 070-4150007.
2. Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden
(ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist
följer Hjärtfabriken keramik ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även
möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Integretitspolicy information om hantering av cookies

Insamling av information
1. Din integritet är viktig för oss. Vi samlar in information om dig, som behandlas enligt
GDPR-lagstiftningen. När du handlar i vår webbshop, deltar i en tävling, skriver upp
dig på en maillista eller kontaktar oss via mail eller på annat sätt, samlar vi in
information. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress,
ditt telefonnummer, orderhistorik och betalningsinformation. Du har alltid rätt att
begära ut den information vi har om dig.

2. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och
webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och
den begärda sidan. De leverantörer vi använder oss av för att inhämta
informationen är One Consultant, Manufrog och Hostdime. Samtliga är nödvändiga
för att upprätthålla vår webbshop och hemsida. De följer i sin tur GDPRlagstiftningen och delar inte ut informationen till någon annan.

3. All information behandlas konfidentiellt och säljs aldrig till tredje part. Detta gäller
också våra tre leverantörer som också följer GDPR-lagstiftningen.

4. Vår ambition är att ha så lite känslig information om dig som möjligt i vår
verksamhet. Vi sparar det som behövs för att kunna erbjuda dig att handla via vår
webbshop eller på annat sätt, för att kunna bemöta dig bra som kund och utveckla
verksamheten. Vi kommer att skicka ut ett fåtal nyhetsbrev och anpassade
erbjudanden. Om du inte önskar våra nyhetsbrev, så är du alltid välkommen att
meddela oss om det så tar vi bort dig från våra utskick.

5. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.
Endast medarbetare eller uppdragstagare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex.
packning, fakturering, kundservice eller bokföring), får tillgång till personligt
identifierbar information.

Information om hantering av cookies
Våra cookies förbättrar tillgången till och underlättar besök på vår webbplats och
identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies
användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Utan
cookies skulle det inte vara möjligt att backa i beställningen utan att behöva fylla i alla
uppgifter på nytt varje gång. Du kan välja att stänga av användandet av cookies via din
webbläsare. Detta kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor samt att du inte
har möjlighet att handla i vår nätbutik. Mer information om cookies finns att läsa på Postoch Telestyrelsens webbplats, www.pts.se.
Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut,
leverantörers leveransförseningar samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll
vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår
sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias
från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.